DEWISWCH
EICHSTORI

Dewch i Ddiwrnod Agored

DEWISWCH EICH STORI

Dewch i Ddiwrnod Agored

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru –Caerfyrddin,LlambedacAbertawe- yn ogystal â champysau ynLlundainachanolfannau dysgu yng NghaerdyddaBirmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'nhystafell newyddioni gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Llwybrau newydd yn blaguro ar ôl gweithdai celf natur


30.10.2023

Myfyrwyr yn teithio’r byd diolch i gysylltiadau newydd y Brifysgol â’r Môr Tawel


30.10.2023

Cyn-fyfyriwr modurol yn llywio Peirianwyr y dyfodol


30.10.2023

Catalyse ATiC Symposium 2023 Line up

CATALYSE 2023: GIG Cymru, academia, a diwydiant gan gyd-greu dyfodol technoleg iechyd


26.10.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Trawsnewid Addysg; Trawsnewid Bywydau

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol